het morfeem

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [mɔr'fem]
Verbuigingen:  mor|femen (meerv.)

kleinst mogelijke deel van een woord met een eigen betekenis taalkunde
Voorbeeld:  `bindmorfeem`

© Kernerman Dictionaries.

6 definities op Encyclo
  1. kleinste taalelement met een vaste vorm en een vaste betekenis gebonden morfeem een morfeen dat niet op zichzelf kan voorkomen, maar alleen als onderdeel van...
  2. 1) Betekeniseenheid 2) Deel van een woord 3) Grammaticale term 4) Kleinste element van een woord 5) Semanteem 6) Taalkundige term 7) Taalteken 8) Teken
  3. woord of deel van een woord dat niet verder opgesplitst kan worden en zelfstandig betekenis draagt Morfemen worden onderverdeeld in <i>stammen<-i> en <i>...
  4. Het kleinste bestanddeel van een taal dat een eigen betekenis of functie heeft
  5. Een morfeem is een deel van een woord met een eigen betekenis, dat niet in kleinere woorddelen met eigen betekenissen kan worden opgesplitst. We onderscheiden vrije en g...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op morfeem:
bindmorfeem

Herkomst volgens etymologiebank.nl
morfeem (vormelement in de taal)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 27% van de Nederlanders en 41% van de Vlamingen het woord `morfeem`.