de mimicry

zelfst.naamw. (v.)
Afbreekpatroon:  'mi - mi - cry
Herkomst:  «Engels

nabootsing van andere organismen biologie
Voorbeeld:  `Bij de monarchvlinder doet zich een vorm van mimicry voor.`
Synoniem:  navolging; camouflage


13 definities op Encyclo
  1. De overeenkomst in kleur, gedrag of structuur van een organisme met een ander organisme dat zelf als prooidier ongewenst is. Hierdoor zijn sommige organismen beschermd te...
  2. Mimicry van Bates Mimicry is het verschijnsel dat een soort lijkt op een andere, niet verwante soort en daar voordeel van heeft. Het is één van de vele gevallen van mi...
  3. Nabootsing bij dieren door het zich in vorm en kleur aanpassen aan andere dieren die voor de levensstrijd beter uitgerust zijn. Bijvoorbeeld de Valse Koraalslang maakt da...
  4. Let op: Spelling van 1914 nabootsing. Hieronder verstaat men het feit, dat dieren en in mindere mate ook planten in kleur of vorm op andere dieren, planten of zelfs leven...
  5. Verschijnsel waarbij dieren en planten zich voordoen alsof zij iets anders zijn, zodat hun belagers en-of prooien ze niet kunnen onderscheiden van hun omgeving, b.v. wand...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op mimicry:
biomimicry

Herkomst volgens etymologiebank.nl
mimicry (camouflage)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 47% van de Nederlanders en 30% van de Vlamingen het woord `mimicry`.