meer betekenissen hebbende

heeft geen uitgebreide woordinformatie.
Ook op encyclo.nl zijn geen resultaten gevonden voor `meer betekenissen hebbende`.
We hebben één synoniem gevonden. Zie `Synoniemen` in de lijst hieronder.

Er zijn geen spellingsuggesties gevonden

Zoektips:
  1. Gebruik geen verbuigingen, vervoegingen, meervoud of verkleinwoorden (dus `fiets` in plaats van `de fietsjes` of `gefietst`)
  2. Maak gebruik van de suggesties die je tijdens het typen in het zoekveld ziet.
  3. Zoek meer betekenissen hebbende op Google