de mededingingsautoriteit

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  mededingingsautoriteiten

instantie die erop toeziet dat in verschillende branches voldoende concurrentie blijft bestaan


Bron: WikiWoordenboek.

1 definitie op Encyclo
  1. Een mededingingsautoriteit is een overheidsdienst die de economische mededinging beschermt door te waken over de naleving van de wetgeving ter zake, mededingingswetten g...
Toon uitgebreidere definities