het materialisme

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [matərijaˈlɪsmə]

sterk verlangen naar bezit en geld

© Kernerman Dictionaries.

13 definities op Encyclo
  1. het sterk hechten aan geld of bezit vb: materialisme is een kwaal van deze tijd
  2. is de filosofie die alles terugvoert op materiële, kwantificeerbare grootheden. Materialisme kenmerkt zich door een zekere moraal die simpelweg neerkomt op het vooropste...
  3. gesloten wereldbeeld. Onder invloed van de successen van de natuurkunde gaat men de wereld zien als een machi- ne. (Het materialisme komt op, men ziet alles wat er gebeur...
  4. Geloof in het feit dat de enige of hoogste waarden of doelen in het leven liggen in het materiële welzijn en genoegen en in het bevorderen van materiële vooruit...
  5. Overtuiging dat alleen fysieke dingen werkelijk bestaan. Ook mentale staten-fenomenen kunnen verklaard worden als uiting van een fysiek object (in eerste instantie het br...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `materialisme` kennen.