het maandloon

zelfst.naamw.

het loon dat men met arbeid in één maand verdient
Voorbeeld:  `Dus alles wat een Kamerlid netto zou verdienen boven die 2.750 euro kan als afdracht worden beschouwd. Normaal gesproken ligt het netto maandloon van iemand die 7.700 euro verdient zo rond de 4.300. `


Bron: WikiWoordenboek.

2 definities op Encyclo
  1. Het maandelijks betaalde bruto loon vóór aftrek van werknemerspremies voor pensioen en vut.
  2. 1) Inkomen 2) Maandgeld 3) Maandsalaris 4) Periodieke uitkering 5) Salaris 6) Werkloon
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `maandloon` kennen.