lofprijzen

werkw.
Verbuigingen:  (prees lof)<ref>Hoewel gescheiden vormen als "lof te prijzen" en "lofgeprezen" gebruikelijk zijn, komen de tegenwoordige en verleden tijden voornamelijk in ongescheiden vorm in bijzinnen voor.</ref>
Verbuigingen:  lofgeprezen

iemand lof toezwaaien
Voorbeeld:  `Hij was verheugd, zodat hij de HEER in de hemel lofprees.`


Bron: WikiWoordenboek.