de lintbebouwing

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['lɪntbəbɑuwɪŋ]

huizen die in een enkele rij naast elkaar staan, bijvoorbeeld langs een kanaal of een weg
Voorbeeld:  `Deze streek kent veel lintbebouwing; de meeste dorpen hebben geen echte kern.`

© Kernerman Dictionaries.

10 definities op Encyclo
  1. Langgerekte bebouwing, ontstaan langs rivier, beek, dijk of kanaal. Ook wel lineaire bebouwing genoemd.
  2. Langgerekte bebouwing langs een weg, dijk of kanaal.
  3. Nieuwbouw zonder plan van (meestal bedrijfs-) gebouwen die naast elkaar of aaneengrenzend zijn gebouwd en die zich in ononderbroken slierten uitstrekken aan weerszijden v...
  4. Langgerekte bebouwing, ontstaan langs één of beide zijden van een rivier, beek, dijk, kanaal of weg, ook wel lineaire bebouwing, wegdorp, gestrekt dorp, dijkdorp of str...
  5. vrijwel aaneengesloten huizenrij langs hoofdwegen; de gronden achter de huizenrij blijven open ruimte
Toon uitgebreidere definities