de levensgemeenschap

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  levensgemeenschappen

1) het tezamen leven van een groep dierlijke of plantaardige organismen in een bepaald gebied

2) samenhangende groep mensen waarin solidariteitsgevoelens en collectiviteitsbesef aanwezig zijn


Bron: WikiWoordenboek.

7 definities op Encyclo
  • Levensgemeenschap of biocoenose is een begrip uit de ecologie waarmee alle organismen in een bepaald gebied worden aangeduid, waarvan de populaties bij elkaar leven en i...
  • Def.: verzameling van individuen van verschillende soorten die gezamenlijk in een biotoop leven
  • 1) Biocenose 2) Biocoenose
  • alle organismen in een ecosysteem
  • Alle organismen in een ecosysteem.
  • Toon uitgebreidere definities