de leerstoel

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [ˈlerstul]
Verbuigingen:  leerstoel|en (meerv.)

positie van hoogleraar in een bepaald vakgebied
Voorbeeld:  `een leerstoel in de criminologie bekleden`
Synoniem:  professoraat

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
hoogleraarschap katheder professoraat

2 definities op Encyclo
  1. 1) Ambt van hoogleraar 2) Cathedra 3) Hoogleraarsambt 4) Hoogleraarschap 5) Hoogleraarspost 6) Katheder 7) Preekstoel 8) Professoraat
  2. Een leerstoel is in het academisch spraakgebruik een hoogleraarspost, bekleed door een gewoon of een buitengewoon hoogleraar. De hoogleraar bekleedt een leerstoel met ee...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 97% van de Vlamingen het woord `leerstoel`.