de kunstmest

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  ['kʏnstmɛst]

mengsel van stoffen die planten nodig hebben en gemakkelijk opnemen, waardoor ze snel groeien
Voorbeelden:  `Door toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen en kunstmest zijn de oogsten enorm toegenomen.`,
`Door overbemesting met kunstmest kan de bodem ernstig vervuild raken.`

© Kernerman Dictionaries.

7 definities op Encyclo
  1. Niet-dierlijke mest. Wordt uit anorganische stof (gesteenten) in fabrieken gemaakt.
  2. Kunstmatig verkregen mest. Even voor het midden van de 19e eeuw ontdekte de Duitse chemicus Justes von Liebig (1803-1873) dat planten van minerale stoffen leven en dat d...
  3. De Duitse chemicus Justus Von Liebig ontdekte dat veel planten beter groeien als zij voldoende voedingselementen krijgen. De belangrijkste elementen zijn stikstof (N), fo...
  4. • [landbouw] [scheikunde] een combinatie van chemische stoffen die aan de aarde wordt toegevoegd ter bemesting daarvan.
  5. 1) Chemisch bereide mest 2) Chemisch product 3) Fosfaat 4) Groeimiddel 5) Grondstof om het land vruchtbaar te maken 6) Kali 7) Kalk 8) Meststof 9) Minerale plantenvoeding...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `kunstmest`.