Synoniemen
inkrimping minimaliseren reduceren verkleinen

Spreekwoorden en zegswijzen
• iemand een kopje kleiner maken. (=iemand vermoorden.)
Naar de spreekwoorden