de kinderbescherming

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  kinderbeschermingen

1) zorg ter bescherming van kinderen

2) het geheel van instanties belast met de kinderbescherming


Bron: WikiWoordenboek.

2 definities op Encyclo
  1. jeugdbeschermingsmaatregelen als beperking of ontneming van het ouderlijk gezag, opgelegd door de kinderrechter Gebruikt voor: jeugdbescherming justitiële jeugdzorg Meer...
  2. In Nederland georganiseerd in de Raad voor de Kinderbescherming en de particuliere instellingen voor gezinsvoogdij, die zich de behartiging van de belangen van onverzorgd...
Toon uitgebreidere definities