de keizer

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  ['kɛizər]
Verbuigingen:  keizer|s (meerv.)

de keizer|in

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [kɛizəˈr|ɪn]
Verbuigingen:  keizerin|nen (meerv.)

vorst van een land of rijk
Voorbeeld:  `De laatste keizer van Ethiopië was Haile Selassie.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
heerser monarch tsaar vorst

Spreekwoorden en zegswijzen
• waar niets is verliest de keizer zijn recht (=van wie niets heeft, kan men niets vorderen)
• vechten om 's keizers baard (=vechten om niets)
• twisten om des keizers baard (=om kleinigheden ruzie maken)
• spelen om des keizers baard. (=spelen om de eer.)
• om des keizers baard (=voor een niemendal, voor niets)
Toon alle 6 spreekwoorden die keizer bevatten

13 definities op Encyclo
  1. zie prins
  2. Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), alleenheerscher; cezar; loper, valsche sleutel; -s-thee, fijnste theesoort; [figuurlijk] geef den - wat des -s is, geef aan ie...
  3. heerser over een heel groot rijk vb: de keizer zat op de troon als hij regeerde
  4. •een monarch van de allerhoogste rang, oorspronkelijk die van het Romeinse rijk.
  5. 1) Alleenheerser 2) Beroep 3) Beschermheer van een rederijkerskamer 4) Caesar 5) Fuut 6) Heerser 7) Hoogste titel van een vorst 8) Hoogste vorstentitel 9) Imperator 10) J...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met keizer:
keizerdomkeizerinkeizerinnenkeizerlijkkeizerrijkkeizerskeizersnedekeizersnedenkeizersnedes

Herkomst volgens etymologiebank.nl
keizer (vorst van de hoogste rang)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `keizer`.