kapittel

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  kapittels
Verbuigingen:  kapitteltjeBron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
chapiter hoofdstuk

Spreekwoorden en zegswijzen
• een stem in het kapittel hebben (=invloed hebben, iets te zeggen hebben)
Naar de spreekwoorden

14 definities op Encyclo
  1. Spreekwoorden: (1914) Een stem in 't kapittel hebben. Onder een kapittel verstaat men in deze uitdr. eene vergadering van kanunniken of van kloosterlingen. In den eigenli...
  2. college van geestelijken dat gezamenlijk de zielzorg in een parochie uitoefent. hoofdstuk van een reglement. adviescollege van de bisschop
  3. de vergadering en het college van de kanunniken die tot een dom- of collegiale kerk behoren.
  4. Bestuurscollege van een kathedraal of een klooster
  5. Geestelijke instelling, verbonden aan een van de Utrechtse kerken. Oorspronkelijk was een kapittel een groep van geestelijken, die onder leiding van een aartspriester ve...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met kapittel:
kapitteldekapitteldenkapittelkerkkapittelt

Herkomst volgens etymologiebank.nl
kapittel (hoofdstuk; bijeenkomst van religieuzen e.d.; college van kanunniken)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 86% van de Nederlanders en 88% van de Vlamingen het woord `kapittel`.