junken

werkw.
Afbreekpatroon:  'jun - ken
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  junkte (verl.tijd )
Vervoegingen:  gejunkt (volt.deelw.)

voedsel eten dat veel calorieën bevat en een lage voedingswaarde heeft
Voorbeeld:  `even junken bij de snackbar`
Synoniem:  junkfood eten