het isolatieniveau

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  isolatieniveaus

1) bescherming tegen elektrische spanning tot een bepaalde hoogte
Voorbeeld:  `Het opvoeren van de spanning wordt beperkt door het isolatieniveau en het opvoeren van de stroomsterkte door de toegelaten stroomdichtheid.`

2) ''van een gebouw of bouwmateriaal:'' mate van bescherming tegen warmteverlies
Voorbeeld:  `Ook recent gebouwde woningen voldoen meestal niet aan de verplichte isolatienormen (K55 of beter), maar hebben gemiddeld slechts een isolatieniveau K75 met uitschieters tot K140.`

3) , ''(akoestiek)'' mate van bescherming tegen geluidhinder
Voorbeeld:  `Het isolatieniveau dat de norm eist, hangt af van het buitengeluidsniveau waaraan het gebouw blootgesteld wordt.`

4) ''van programmatuur voor gegevensbeheer:'' gradatie waarin gedefinieerde typen problemen bij het uitlezen van gegevens die nog verwerkt worden zijn uitgesloten
Voorbeeld:  `De parameter voor het instellen van de gewenste vorm van isolatie noemt men in de meeste databasesystemen het isolatieniveau (…).`


Bron: WikiWoordenboek.