de integriteit

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ɪntexri'tɛit]

eigenschap dat je eerlijk en betrouwbaar bent
Voorbeelden:  `De integriteit van de overheid houdt in dat iedereen correct behandeld wordt; daarom leggen ambtenaren een eed af en gelden er gedragscodes.`,
`Integriteit staat volop in de belangstelling bij bedrijfsleven en overheid.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
onkreukbaarheid

24 definities op Encyclo
  1. het eerlijk en betrouwbaar zijn vb: hij is bekend om zijn integriteit
  2. De term integriteit wordt in uiteenlopende contexten toepast, op mensen, dieren en planten. Het is bij uitstek een historisch en cultureel bepaalde ethische notie. In het...
  3. Handhaven van algemene of professionele sociale en ethische normen en waarden, ook bij druk van buitenaf om hiervan af te wijken.
  4. De mate waarin de gegevens in overeenstemming zijn met het afgebeelde deel van de realiteit, waarbij niets ten onrechte is toegevoegd, verdwenen of achtergehouden. Noodz...
  5. Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken hebben.
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
integriteit (rechtschapenheid)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 97% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `integriteit`.