de integriteit

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ɪntexri'tɛit]

eigenschap dat je eerlijk en betrouwbaar bent
Voorbeelden:  `De integriteit van de overheid houdt in dat iedereen correct behandeld wordt; daarom leggen ambtenaren een eed af en gelden er gedragscodes.`,
`Integriteit staat volop in de belangstelling bij bedrijfsleven en overheid.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
onkreukbaarheid

24 definities op Encyclo
  • het eerlijk en betrouwbaar zijn vb: hij is bekend om zijn integriteit
  • bestuursrecht: rechtschapenheid; omstandigheid dat een ambtenaar zijn functie adequaat en zorgvuldig uitoefent in het licht ...
  • mensenrechten: grondrecht op onaantastbaarheid van het eigen lichaam; ongeschondenheid. ...
  • De mate waarin de gegevens in overeenstemming zijn met het afgebeelde deel van de realiteit, waarbij niets ten onrechte is toegevoegd, verdwenen of achtergehouden.
  • De term integriteit wordt in uiteenlopende contexten toepast, op mensen, dieren en planten. Het is bij uitstek een historisch en cultureel bepaalde ethische notie. In het...
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    integriteit (rechtschapenheid)