integreren

werkw.
Uitspraak:  [ɪntəˈxrerə(n)]
Vervoegingen:  integreerde (verl.tijd enkelv.)

1) je zo ontwikkelen dat je past in een andere groep, met name in een maatschappij waar je geen of onvoldoende deel van was
Vervoegingen:  is geïntegreerd (volt.deelw.)
Voorbeelden:  `Ondanks haar handicap is ze helemaal geïntegreerd in de samenleving.`,
`Mijn Franse partner is inmiddels volledig geïntegreerd in Nederland.`

2) tot een geheel maken
Vervoegingen:  heeft geïntegreerd (volt.deelw.)
Voorbeeld:  `computersystemen integreren`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
samengaan samenvoegen volledig maken

Taaladvies
 1. Schrijf je na een voorvoegsel van Latijnse of Griekse oorsprong een koppelteken bij klinkerbotsing? Zie re-integratie / reintegratie
 2. Wat betekent multiculturalisering? Dat men van vele culturen een smeltkroes wil maken of juist dat men de diverse culturen hun eigen karakter laat behouden? Zie Multiculturalisering
 3. Wat is juist: oud-komer of oudkomer? Zie Oudkomer / oud-komer


10 definities op Encyclo
 • rechtswetenschap: in een eenheid, bijv. samenleving, opgaan. ...
 • In Nederland willen we dat iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Het is gewenst dat immigranten de Nederlandse taal kennen. En andere Nederlandse gewoont...
 • rechtsfilosofie: inburgering in de Nederlandse samenleving. Bijv. minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie ...
 • samenvoegen tot een geheel vb: in deze school zijn alle afdelingen geïntegreerd ergens deel van gaan uitmaken vb: de immigranten moeten snel integreren in de maatschappi...
 • Het berekenen van de inhoud of het oppervlak van een figuur of lichaam door zulks als som van een zeer groot aantal zeer kleine stukjes of deeltjes te beschouwen. Het res...
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden eindigen op integreren:
  desintegreren

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  integreren ( wiskunde functie die een gegeven functie als afgeleide heeft)