de inlijving

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  inlijvingen
Verbuigingen:  inlijvinkje

1) het verplicht of gedwongen toetreden tot een groep
Voorbeeld:  `Na deze handtekening zou zijn inlijving in het leger voltooid zijn.`

2) annexatie, een proces van het (door regel, macht of geweld) toeëigenen van grondgebied
Voorbeelden:  `De oorlog resulteerde in de inlijving van grote gebieden die nog nooit bij die staat hadden gehoord.`,
`De Belgische staat heeft het wettelijke recht gronden van openbaar nut, zoals wegen, in te lijven in het openbaar domein.`

3) Opname in de adelstand van een land op basis van de erkenning dat iemand in een andere staat al tot de adel behoort


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
annexatie

4 definities op Encyclo
  1. •het verplicht of gedwongen toetreden tot een groep. •annexatie, een proces van het (door regel, macht of geweld) toeëigenen van grondgebied. •Opname in de adelsta...
  2. 1) Annexatie 2) Incorporatie 3) Opneming 4) Opneming in een groter geheel 5) Usurpatie
  3. Inlijving is een proces waardoor zaken of personen verbonden worden op grond van regel, wet, afspraak, kracht of macht; het ingelijfde wordt onderdeel van het geheel. Bi...
  4. adel - Inlijving tot de adel is een van de manieren waarop een persoon tot de adeldom kan overgaan. In Nederland is deze inlijving geregeld in de Wet op de adeldom van...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met inlijving:
inlijvingen

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 94% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `inlijving`.