inlijven

werkw.
Uitspraak:  ['ɪnlɛivə(n)]
Vervoegingen:  lijfde in (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft ingelijfd (volt.deelw.)

bij je eigen land of groep voegen
Voorbeelden:  `de dictator lijfde alle buurlanden in`,
`soldaten inlijven in een leger`
Synoniem:  annexeren

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
annexeren detacheren incorporeren opnemen in groter geheel overnemen

4 definities op Encyclo
  • [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Inlijven``] 1o. Nieuwe ligtingen bij een korps indeelen. 2o. Eene afdeeling met eene andere vereenigen. Degene, die dan hare zelfst...
  • •iemand in een groep opnemen. •het toeëigenen van een grondgebied. •toekomende tijd enkelvoud en meervoud van •Nederlands
  • in een groep opnemen vb: hij werd ingelijfd door onze tegenpartij met een leger bezetten vb: een deel van Polen werd ingelijfd door de Russen
  • opnemen Jaar van herkomst: 1565 (WNT )
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    inlijven (in een groter geheel opnemen)