Synoniemen
afsnijding inname verkorting vermindering verschansing weglating

4 definities op Encyclo
1) 1) Afsnijding 2) Beteugeling 3) Het korter maken 4) Inkrimping 5) Inname 6) Mindering 7) Verkorting 8) Vermindering 9) Weglating
2) erfrecht: vermindering van testamentaire makingen en giften onder de levenden, omdat legitimarissen tekort gedaan zijn. ...
3) familiaal vermogensrecht: vermindering van een gift (schenking of legaat) op verzoek van de reservataire erfgenamen, omdat ...
4) Het recht van de legitimaris om teruggave te vorderen van hetgeen is geschonken of geërfd in strijd met zijn legitieme portie. De gedane schenkingen worden met terugwerk...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 92% van de Nederlanders en 97% van de Vlamingen het woord `inkorting`.