de inkomensverdeling

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  inkomensverdelingen

de verdeling van het nationaal inkomen over personen of huishoudens
Voorbeeld:  `Tegelijkertijd is de kloof tussen de onderste en bovenste tien procent van de inkomensverdeling de laatste decennia gegroeid. `


Bron: WikiWoordenboek.

6 definities op Encyclo
  1. geeft aan op welke wijze het (nationaal) inkomen in een land verdeeld is. Men onderscheidt de personele inkomensverdeling en de categoriale inkomensverdeling.
  2. In feite een verzamelnaam van verschillende mogelijkheden om het nationaal inkomen op te splitsen. We onderkennen: ( > economie)
  3. De manier waarop de inkomens over de bevolking zijn verdeeld.
  4. algemeen overheid - 1. De manier waarop het inkomen in een land over de mensen is verdeeld (Schöndorff c.s.). Men onderscheidt de personele inkomensve…
  5. Afhankelijk van de gekozen invalshoek zijn twee belangrijke inkomensverdelingen te onderscheiden: de categoriale of functionele inkomensverdeling (verdeling over groepen...
Toon uitgebreidere definities