identificatieplicht

zelfst.naamw. (de)
Verbuigingen:  identificatieplichten

de verplichting zich te kunnen identificeren wat in veel landen nodig is boven een bepaalde leeftijd


Bron: WikiWoordenboek.

10 definities op Encyclo
  1. De wettelijke verplichting om in bepaalde situaties de identiteit van een persoon vast te stellen. De werkgever moet bijvoorbeeld de identiteit van een werknemer vaststel...
  2. Plicht tot het overleggen van een document dat ten bewijze dient van de identiteit van een persoon. In België bestaat de plicht voor iedere Belg die ouder dan 15 jaar is...
  3. Iedere werknemer moet bij indiensttreding een geldig identiteitsbewijs tonen. Zwartwerken en het in dienst nemen van illegale werknemers wordt zo bemoeilijkt.
  4. Sinds de invoering, op 1 januari 2005, van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht moet iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunne...
  5. Wettelijke plicht om in een aantal gevallen te bewijzen dat de gegevens die men over zichzelf opgeeft kloppen. Dit moet door middel van een geldig identificatiebewijs. De...
Toon uitgebreidere definities