de hypochondrie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [hipoxɔn'dri]

ziekelijke aandoening waarbij je voortdurend bang bent om ziek te zijn en meent symptomen van ernstige ziekten te hebben terwijl uit onderzoek niets blijkt medisch
Voorbeeld:  `therapie waarmee lijders aan hypochondrie hun sombere gedachten beter kunnen beheersen`

© Kernerman Dictionaries.

11 definities op Encyclo
  1. somatoforme stoornis met de hardnekkige angst of onterechte overtuiging aan een bepaalde ziekte te lijden; wanneer dit de vorm van een waan aanneemt, is er sprake van een...
  2. Het overmatig bezorgd zijn over de lichamelijke gezondheid, of het gepreoccupeerd zijn door het idee een lichamelijke ziekte te hebben. Veel lichamelijke klachten, zoals ...
  3. Let op: Spelling van 1858 miltzucht; onderbuiksziekte, eene der moeijelijkste ziekten, welke hare zitplaats voornamelijk in den onderbuik heeft, menschen, die veel zitten...
  4. zwaarmoedigheid; neiging om zich niet bestaande kwalen in te beelden of bestaande ziektetoestanden sterk te overdrijven
  5. • [medisch] overdreven bezorgdheid om de eigen gezondheid.
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
hypochondrie (zwaarmoedigheid)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 95% van de Nederlanders en 92% van de Vlamingen het woord `hypochondrie`.