I hors

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  horzen (meerv.)

een zandplaat in zee die onderloopt met water als het vloed wordt;
met kreupelhout begroeide aangewassen grond buiten de kust
biologie
Voorbeeld:  `In Zuid Holland bedoelt men met horzen en gorzen buitendijkse gebieden langs de grote rivieren, die alleen bij extreme waterstanden onderlopen. `
Synoniem:  gors


II hors

voorzetsel
Herkomst:  «Frans

buiten (als in
Voorbeeld:  `Personen die buiten gevecht (hors de combat) gesteld zijn en zij die niet rechtstreeks deelnemen aan de vijandelijkheden, hebben recht op eerbied voor hun leven en voor hun lichamelijke en morele integriteit.`
hors de combat  (buiten gevecht (stellen))


5 definities op Encyclo
  1. 1) Baars 2) Beenvis 3) Dier 4) Hars 5) Makreelachtig visje 6) Makreelachtige vis 7) Marsbanker 8) Poer 9) Soort makreel 10) Vis 11) Zandplaat 12) Zandplaat in de zee 13) ...
  2. Def.: zandplaat in zee die met vloed bijna geheel onderloopt.
  3. [Vergeten woorden] (bn. horser, horst) actief, vlug, levendig, gretig
  4. [Vergeten woorden] (m. horzen) ros, paard [= ros, Duits Ross, Engels horse, mogelijk ~ horren]
  5. beenvis - Jaar van herkomst: 1862 (WNT ) zandplaat - Jaar van herkomst: 1862 (WNT )
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met hors:
horsehorsthorsten

Deze woorden eindigen op hors:
boomschorsschorsaardschors

Herkomst volgens etymologiebank.nl
  1. hors (makreel)
  2. hors (zandplaat)


Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 43% van de Nederlanders en 37% van de Vlamingen het woord `hors`.