het homoniem

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [homo'nim]
Verbuigingen:  homoniem|en (meerv.)

woord dat hetzelfde klinkt en net zo wordt geschreven als een ander woord, maar een heel andere betekenis heeft taalkunde
Voorbeeld:  `De woorden hof (tuin) en hof (van een vorst) zijn homoniemen.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
gelijknamig

12 definities op Encyclo
  1. Een gelijkluidend woord met een afwijkende betekenis. Bijvoorbeeld: `bank` kan duiden op een zitmeubel of een financieel instituut en dit kan alleen blijken uit de contex...
  2. Twee woorden zijn homoniem als ze een gelijke vorm hebben, maar een voor de hedendaagse taalgebruiker duidelijk verschillende betekenis. De vormgelijkheid van de woorden ...
  3. Een woord dat dezelfde klank en spelling heeft als een ander woord, maar ervan verschilt in betekenis, zoals bijv. ‘bank’ (zitmeubel en geldinstelling) of ...
  4. 1 Gelijkluidend woord van afwijkende betekenis. 2 Gelijkluidend maar in betekenis verschillend.
  5. Let op: Spelling van 1858 gelijknamig; gelijkluidend, wanneer een woord tweederlei beteekenis heeft
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met homoniem:
homoniemen

Herkomst volgens etymologiebank.nl
homoniem (gelijkluidend maar verschillend in betekenis ; homoniem woord)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 75% van de Nederlanders en 89% van de Vlamingen het woord `homoniem`.