hijacken

werkw.
Afbreekpatroon:  'hi - jac - ken
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  hijackte (verl.tijd )
Vervoegingen:  gehijackt (volt.deelw.)

kapen van een vliegtuig, trein e.d.
Voorbeeld:  `ook een computer kan gehijackt worden`
Synoniem:  overnemen met kwade bedoelingen