hedgen

werkw.
Afbreekpatroon:  'hed - gen
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  hedgede (verl.tijd )
Vervoegingen:  gehedged (volt.deelw.)

afdekken van risico’s door het aangaan van een andere positie
Voorbeeld:  `hedgen op de termijnmarkt`


4 definities op Encyclo
  1. Engelse term voor afdekken. Hedging is het afdekken van risico’s door het aangaan van een andere positie. Sommige effectentransacties kunnen het risico elimineren dat d...
  2. financiële zaken - Het afdekken van risico, bijv. renterisico, koersrisico of prijsrisico. (Schöndorff c.s.) Zie ook…
  3. Hedgen wordt gebruikt om bepaalde risico's af te dekken. Dat kan een wisselrisico zijn, maar ook het risico op koersdaling van een aandeel. Een voorbeeld: een aandelenpa...
  4. Tegengestelde affaire (contant of op termijn) die dient om het risico dat verbonden is aan een transactie in effecten, valuta's of goederen te dekken; het afdekken van ri...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
hedgen (wijze van opereren op de termijnmarkt)