Synoniemen
agent handelsvertegenwoordiger vertegenwoordiger

7 definities op Encyclo
1) Een handelsagent bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen zijn of haar opdrachtgever (principaal) en derden. Het werk van de handelsagent is het bemid...
2) 1) Beheerder van een filiaal 2) Bemiddelaar 3) Beroep 4) Factoor 5) Handelsvertegenwoordiger 6) Vertegenwoordiger
3) De handelsagent is een persoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand komen van bepaalde overeenkomsten tussen iemand met wie hij in va...
4) groei en conjunctuur, markten en prijzen: partij bij een agentuurovereenkomst die zich er toe verbindt om voor de andere ...
5) handelsrecht: partij bij een agentuurovereenkomst die zich er toe verbindt om voor de andere partij, de principaal, tegen ...
Toon uitgebreidere definities