handelen naar

werkw.
Uitspraak:  [ˈhɑndələ(n) nar]
Vervoegingen:  handelde naar (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft gehandeld naar (volt.deelw.)

je gedragen in overeenstemming met
Voorbeelden:  `naar je geweten handelen`,
`handelen naar eigen goeddunken`,
`handelen naar Gods woord`
Synoniem:  volgen

© Kernerman Dictionaries.