halacha

zelfst.naamw. (de)
Verbuigingen:  halachot

1) het normatieve, voorschrijvende deel van de mondelinge Tora

2) één onderdeel uit dit normatieve deel

3) de hiermee verband houdende jurisprudentie


Bron: WikiWoordenboek.

5 definities op Encyclo
  • De Halacha (Hebreeuws: הלכה) of haloche (Nederlands-Jiddisch) is het totaal van goddelijke en rabbijnse wetgeving die gefundeerd is in de Thora en opgetekend in de R...
  • (Uit `De sociologische structuur onzer taal - De Jodentaal.`, 1914) (halocho) (Nhebr.): eindbeslissing, vaste regel. In de Talmudische litteratuur omvat die naam alle wet...
  • Collectie rabbijnse wetten en regels die gefundeerd is in de Tenach en opgetekend in de Rabbijnse literatuur vanaf de 4e eeuw. Het Hebreeuwse woord Halacha betekent zovee...
  • De joodse religieuze wet. De halacha is gebaseerd op het normatieve deel van de Tora en de mondelinge toelichting daarop. De halacha vormt een reeks leefregels die betre...
  • Regels voor dagelijks leven in de rabijnse traditie, zowel de mondelinge als de schriftelijke Torah. (zie Mitsvot)
  • Toon uitgebreidere definities