grondsoort

zelfst.naamw. (de)

Type grond.
Voorbeeld:  `Klei, zand en veen zijn belangrijke grondsoorten in Nederland.`


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
klei

12 definities op Encyclo
  • Materiaal aan de oppervlakte, waaruit de ondergrond bestaat, bijvoorbeeld zand, veen.
  • Def.: aanduiding die betrekking heeft op in de bodem aanwezig materiaal, waarvan de naam afhankelijk is van de onderlinge verhouding tussen de verschillende korrelfractie...
  • type materiaal waaruit de ondergrond bestaat (klei, zand, lõss, veen)
  • Materiaal waaruit de ondergrond bestaat: zand en klei bijv. In dit materiaal wordt een bodem gevormd.
  • Een grondsoort is een soort van grond, aarde of sediment die in een bepaald gebied worden aangetroffen
  • Toon uitgebreidere definities