de gemeentebegroting

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  gemeentebegrotingen
Verbuigingen:  gemeentebegrotinkje

een, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, door de gemeenteraad vastgestelde begroting die een raming bevat van baten en lasten voor een komend begrotingsjaar


Bron: WikiWoordenboek.

3 definities op Encyclo
  1. algemeen overheid - overzicht, maakt door de gemeenteraad, van de bedragen die hij alle taken en activiteiten beschikbaar stelt, en de financiële midd…
  2. bestuursrecht overzicht, gemaakt door de gemeenteraad, van de bedragen die hij bij alle taken en activiteiten beschikbaar stelt en de financiële mid…
  3. De gemeentebegroting is een basisinstrument voor de beleidmakers in een gemeente. De begroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld op voorstel van het college van bur...
Toon uitgebreidere definities