het gemeenschapsrecht

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [xə'mensxɑpsrɛxt]

recht van de Europese Unie juridisch

© Kernerman Dictionaries.

2 definities op Encyclo
  1. Eng: European law [Europees recht] rechtsgebied uit het EG-verdrag, Europese verordeningen en richtlijnen; vooral m.b.t. de totstandkoming van gemeensc…
  2. Het Gemeenschapsrecht (ook wel het acquis communautaire genoemd) is het recht van de Europese Unie. Het is het geheel van EU-verdragen, verordeningen, richtlijnen, inclu...
Toon uitgebreidere definities