de gedaanteverwisseling

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [gə'dantəvərwɪsəlɪŋ]
Verbuigingen:  gedaanteverwisseling|en (meerv.)

verandering van het ene levende wezen ni een ander
Voorbeelden:  `De meeste insecten maken een gedaanteverwisseling door bij ontwikkeling van larve naar volwassen insect.`,
`Na 1915 onderging Turkije een ware gedaanteverwisseling.`
Synoniem:  metamorfose

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
gedaanteverandering metamorfo ongeluk transformatie vormverandering

3 definities op Encyclo
  1. Gedaanteverwisseling of metamorfose, is de overgang van het larvale naar het volwassen stadium.
  2. 1) Gedaanteverandering 2) Herschepping 3) Omvorming 4) Omzetting 5) Ongeluk
  3. Een gedaanteverwisseling of gedaanteverandering is een verandering van lichaam, of in het algemeen van vorm. Andere woorden voor gedaantewisseling zijn metamorfose of tr...
Toon uitgebreidere definities