de gedaanteverwisseling

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [gə'dantəvərwɪsəlɪŋ]
Verbuigingen:  gedaanteverwisseling|en (meerv.)

verandering van het ene levende wezen ni een ander
Voorbeelden:  `De meeste insecten maken een gedaanteverwisseling door bij ontwikkeling van larve naar volwassen insect.`,
`Na 1915 onderging Turkije een ware gedaanteverwisseling.`
Synoniem:  metamorfose

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
gedaanteverandering metamorfo ongeluk transformatie vormverandering

3 definities op Encyclo
  • Gedaanteverwisseling of metamorfose, is de overgang van het larvale naar het volwassen stadium.
  • Een gedaanteverwisseling of gedaanteverandering is een verandering van lichaam, of in het algemeen van vorm. Andere woorden voor gedaantewisseling zijn metamorfose of tr...
  • 1) Gedaanteverandering 2) Herschepping 3) Omvorming 4) Omzetting
  • Toon uitgebreidere definities