het geboortehotel

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  geboortehotels

accomodatie waar kraamzorg wordt geboden in een huiselijker sfeer dan in de verloskamers van het nabijgelegen ziekenhuis mogelijk is
Voorbeeld:  `Als je thuisbevallen niet aandurft vanwege mogelijke complicaties, maar ook niet onnodig het ziekenhuis in wil, is het geboortehotel een tussenweg.`


Bron: WikiWoordenboek.