Synoniemen
omhoogkomen omhoogrijzen rijzen verheffen

Spreekwoorden en zegswijzen
• op zijn achterste poten gaan staan (=zo veel mogelijk moeite doen / boos worden)
• op je achterste benen gaan staan. (=boos worden; ergens fel tegen protesteren; het ergens helemaal niet mee eens zijn.)
Naar de spreekwoorden