de fondsenwerving

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  fondsenwervingen

het bijeenbrengen van geld voor een bepaald doel


Bron: WikiWoordenboek.

Taaladvies
Fondswerving / fondsverwerving / fondsenverwerving / fondsenwerving: Wat is het Nederlandse equivalent van fundraising? Is het fondswerving, fondsverwerving, fondsenwerving of fondsenverwerving?

2 definities op Encyclo
  1. Dit wil zeggen wanneer men geld inzamelt voor bijv. een goed doel.
  2. Fondsenwerving is het geheel van activiteiten dat een niet-gouvernementele organisatie (of andere organisatie zonder winstoogmerk) onderneemt om het benodigde geld te ve...
Toon uitgebreidere definities