figuurlijk

bijv.naamw.
Uitspraak:  [fiˈxyrlək]

(van een woord of uitdrukking) met een andere betekenis die je begrijpt als je de letterlijke betekenis kent
Voorbeeld:  `In de uitdrukking 'een dode vulkaan' is 'dode' figuurlijk gebruikt.`
Antoniem:  letterlijk
Synoniemen:  overdrachtelijk, bij wijze van spreken

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
beeldsprakig bij wijze van spreken grote metaforisch overdrachtelijk zinnebeeldig letterlijk (antoniem)

3 definities op Encyclo
  1. bij wijze van spreken, niet werkelijk vb: in 'een boom van een kerel' is 'boom' figuurlijk gebruikt Tegenstelling: letterlijk
  2. •via verbeelding.
  3. 1) Beeldsprakig 2) Bij wijze van spreken 3) Beeldspraak bevattend 4) Grote 5) In beeldspraak 6) Metaforisch 7) Niet letterlijk 8) Oneigenlijk 9) Overdrachtelijk 10) Verbl...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
figuurlijk

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `figuurlijk` kennen.