de factor

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [ˈfɑktɔr]
Verbuigingen:  factor|en (meerv.)

1) element dat of omstandigheid die bepalend is
Voorbeeld:  `De thuistaal is een belangrijke factor voor succes op school.`

2) getal waarmee een ander getal wordt vermenigvuldigd wiskunde
toenemen met een factor twee  (twee maal zo groot worden)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
element

13 definities op Encyclo
  1. (Of kleurbepalende factoren) zijn eigenschappen of kenmerken, die we terug vinden in het levend wezen en die weer erfelijk is.
  2. Eigenschap, die de uitkomsten van het onderzoek beïnvloedt en waarvoor gecontroleerd of gecorrigeerd moet worden om de uitkomsten te kunnen voorspellen of verklaren.
  3. meewerkende oorzaak
  4. omstandigheid die invloed heeft op de uitkomst vb: je moet met alle factoren rekening houden
  5. Engels:Factor meewerkende oorzaak
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met factor:
factoranalysefactoranalysesfactoreerfactoreerdefactoreerdenfactoreertfactorenfactorij

Deze woorden eindigen op factor:
aanbodfactorgroeifactorrhesusfactorstroomversterkingsfactorresusfactorrisicofactorproductiefactorx-factorvermenigvuldigingsfactoraaibaarheidsfactor

Herkomst volgens etymologiebank.nl
factor (medebepalend element)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `factor`.