evenmin

bijwoord
Uitspraak:  [evə(n)ˈmɪn]

ook niet
Voorbeeld:  `Ik ga niet en mijn partner evenmin.`
Synoniem:  net zo min

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
net zo min

Taaladvies
 1. Is het woord eveneens correct gebruikt in de volgende combinatie van zinnen: Of de Serviërs zich daadwerkelijk hebben teruggetrokken, is nog onduidelijk.ofde Kroatische gardisten zich hier later op de dag zullen terugtrekken zoals afgesproke... Zie Eveneens / evenmin
 2. (niet) Kun je niet gebruiken in een zin als Evenmin als jij ga ik daar (niet) naartoe? Zie Evenmin als jij ga ik daar
 3. Welke schrijfwijze (zomin / zo min) heeft de juiste betekenisoffunctie in dit zinsverband? Zie zo min (= de mate waarin iets geringofweinig is) - net zomin (evenmin)


3 definities op Encyclo
 • •ook niet.
 • ook niet vb: Jan gaat niet op vakantie en zijn kinderen evenmin Tegenstellingen: evenals zo alsook
 • 1) Bijwoord 2) Evenzeer niet 3) Kortstondige liefde 4) Net zomin 5) Noch 6) Ontkenning 7) Ook niet 8) Voegwoordelijk bijwoord 9) Zomin
 • Toon uitgebreidere definities

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  evenmin (even weinig, ook niet)