de eutrofiëring

zelfst.naamw. (v.)

de overmatige vergroting van de voedselrijkdom met name in water
Voorbeeld:  `Overmatige bemesting kan eutrofiëring veroorzaken.`


Bron: WikiWoordenboek.

25 definities op Encyclo
  1. Aardrijkskunde het voedselrijker worden van het milieu
  2. Vermesting of overbemesting verrijkt het milieu met voedingsstoffen, met name met fosfor en stikstof. Dit wordt ook wel eutrofiëring genoemd. Teveel voedingsstoffen in d...
  3. Verrijking van water. Dit veroorzaakt een excessieve groei van waterplanten en een verhoogde activiteit van anaërobe micro-organismen. Hierdoor daalt het zuurstofniveau ...
  4. Eutrofiëring is de geleidelijke toename en aanrijking van nutriënten (zoals stikstof- en fosforverbindingen) in een terrestrisch of aquatisch ecosysteem. In aquatische ...
  5. Voedselverrijking van water (en uiteindelijk ook van de bodem) waardoor algen en hogere waterplanten sterk kunnen groeien. Ontstaat o.a. door overbemesting in de landbouw...
Toon uitgebreidere definities