de ethiek

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [eˈtik]

vakgebied van de filosofie dat zich bezighoudt met wat goed en slecht is
Voorbeeld:  `medische ethiek`
Synoniemen:  moraalfilosofie, zedenleer

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
moraal moraalfilosofie zedenleer

19 definities op Encyclo
  1. leer van goed en kwaad vb: volgens de ethiek van dit beroep mag je een patiënt niet uitschelden
  2. Ethiek Ook wel praktische filosofie genoemd. Het is de bezinning op de fundamentele principes en begrippen in het morele debat. Ethiek analyseert en verheldert de naar vo...
  3. tak van filosofie die zich bezig houdt met de vraag welke gedragingen en activiteiten toelaatbaar zijn en welke niet. Binnen het christendom bestaat een uitgebreide eigen...
  4. Ethiek is het geheel van gedachten over en visies op de gedragsregels die mensen tegenover elkaar en tegenover de natuurlijke omgeving in acht moeten nemen. De ethische r...
  5. Discipline die zich richt op de praktische vragen van het leven. Hoe wij moeten handelen wordt geprobeerd te beantwoorden door middel van een stelsel van normen en waarde...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op ethiek:
beroepsethiek

Herkomst volgens etymologiebank.nl
ethiek (zedenleer)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `ethiek`.