het estheticisme

zelfst.naamw.

levensbeschouwing waarin het esthetische een overwegende plaats inneemt


Bron: WikiWoordenboek.

5 definities op Encyclo
  1. Een levenshouding waarin schoonheid vergoddelijkt wordt op een zodanige wijze dat ze de gehele levenssfeer doordrenkt. Het kunstwerk wordt hierbij gezien als de uitdrukki...
  2. Een kunsttheorie die beweert dat de filosofie van kunst los staat van alle andere filosofieën en dat kunst alleen door haar eigen normen kan worden beoordeeld. Categ...
  3. Levensbeschouwing waarin het esthetische voorop staat.
  4. Literatuur Schoonheidsdoctrine (einde 19de eeuw) die kunst om de kunst zonder moreel of maatschappelijk doel nastreefde.
  5. Estheticisme, ook wel de Esthetische beweging, is een geestelijke stroming die gedateerd kan worden in de laatste drie decennia van de negentiende eeuw. De naam betekent...
Toon uitgebreidere definities