Synoniemen
aanwezig zijn

Spreekwoorden en zegswijzen
• wel onder zijn zolen kunnen schrijven (=wel mogen vergeten)
• waar niets is verliest de keizer zijn recht (=van wie niets heeft, kan men niets vorderen)
• vroeg in de weer zijn (=vroeg aan het werk zijn)
• voor de bakker zijn (=voor elkaar zijn, in orde zijn)
• van de behoudende leer zijn (=conservatief zijn)
Toon alle 38 spreekwoorden die er zijn bevatten