de entropie

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  entropieën
Verbuigingen:  entropietje

een getal evenredig met de logaritme van het aantal realiseringmogelijkheden, ook wel gedefinieerd als de reversibele warmte gedeeld door de temperatuur
Voorbeeld:  `In een geïsoleerd systeem neemt de entropie altijd toe.`


Bron: WikiWoordenboek.

11 definities op Encyclo
  • == Geschiedenis == Hoewel aanvankelijk allerminst duidelijk was wat de nieuw geformuleerde functie precies voorstelde, bleek het wel mogelijk een tweetal fenomenen ermee...
  • Entropie is een maat van wanorde, of de afname van bruikbare energie. De entropie neemt toe tot een maximum. Met het verloop van de tijd vallen alle fysische systemen ui...
  • informatietheorie - == Voorbeeld == Dit is een voorbeeld van een experiment met twee mogelijke uitkomsten. Het blijkt dat de gemiddelde hoeveelheid informatie bij uitv...
  • Def.: de hoeveelheid vrije energie in een systeem. Toelichting: Wordt gebruikt bij alle toepassingen van de algemene systeem theorie. Wordt soms ook weergegeven als de ho...
  • 1) Natuurkundige term 2) Thermodynamische grootheid 3) Toestandsgrootheid in de thermodynamica
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    entropie (maatstaf voor de wanorde in een systeem)