de entropie

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  entropieën
Verbuigingen:  entropietje

een getal evenredig met de logaritme van het aantal realiseringmogelijkheden, ook wel gedefinieerd als de reversibele warmte gedeeld door de temperatuur
Voorbeeld:  `In een geïsoleerd systeem neemt de entropie altijd toe.`


Bron: WikiWoordenboek.

11 definities op Encyclo
  1. Omvat de hoeveelheid energie die niet beschikbaar is om werk mee uit te voeren in een systeem, maar ook de uiteindelijke toestand van de degeneratie van materie en energi...
  2. Entropie is een maat van wanorde, of de afname van bruikbare energie. De entropie neemt toe tot een maximum. Met het verloop van de tijd vallen alle fysische systemen uit...
  3. Thermodynamische grootheid. Bij onomkeerbare processen zullen systemen proberen een situatie met de laagste energie te bereiken met daarbij een toename van de entropie.
  4. Begrip uit de chemische thermodynamica. Onder entropie wordt verstaan het streven van alle systemen naar de grootst mogelijke vrijheid of wanorde. Voor moleculen betekent...
  5. 1) Natuurkundige term 2) Thermodynamische grootheid 3) Toestandsgrootheid in de thermodynamica
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
entropie (maatstaf voor de wanorde in een systeem)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 79% van de Nederlanders en 79% van de Vlamingen het woord `entropie`.