het ecosysteem

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['ekosistem]
Verbuigingen:  ecosys|temen (meerv.)

geheel van planten en dieren in een gebied en hoe ze in verhouding staan tot elkaar en hun omgeving
Voorbeelden:  `Ecosystemen worden bestudeerd in de ecologie.`,
`Voorbeelden van ecosystemen zijn bossen en woestijnen.`

© Kernerman Dictionaries.

25 definities op Encyclo
  1. • [biologie] het geheel van alle organismen in een bepaald gebied, hun onderlinge wisselwerkingen en hun leefomgeving.
  2. [Techniek] Alle levende wezens die samen in een gebied leven en van elkaar afhankelijk zijn.
  3. Men kan de aarde en alles wat zich hierop bevindt, incl. de dampkring beschouwen als een systeem wat bestaat uit levende (mensen, dieren,planten) en niet-levende (bodem, ...
  4. een ruimtelijk systeem waarin tussen de levende( dieren en planten) en niet-levende (lucht, water en bodem) onderdelen bepaald wordt welke planten en dieren er leven en k...
  5. Een ruimte waarbinnen een uitwisseling plaatsvindt van materie en energie tussen de levende en de dode natuur. Planten nemen bv. voedingsstoffen op uit de bodem en geven ...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
ecosysteem (het functionele geheel van een levensgemeenschap)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 100% van de Vlamingen het woord `ecosysteem`.