dumping

zelfst.naamw. (de)

1) het verkopen van goederen (in het buitenland) onder de kostprijs
Voorbeelden:  `De dumping van vlees in de Derde-Wereld door de EU wordt gezien als valse concurentie.`,
`(...) en vlucht met zijn dochters weg onderzee...`

2) het storten, de lozing
Voorbeeld:  `De dumping van chemisch afval in de rivier is verboden`


Bron: WikiWoordenboek.

8 definities op Encyclo
  1. is het verkopen van goederen in het buitenland tegen veel lagere prijzen dan in het binnenland. Het motief kan zijn om een nieuw afzetgebied te veroveren, of het lozen ...
  2. is het verkopen van goederen in het buitenland tegen lagere prijzen dan in eigen land.
  3. Onder dumping verstaan we export die plaatsvindt tegen een prijs die beneden de kostprijs ligt. Er is dan sprake van oneerlijke concurrentie. Dit is volgens de WTO verbo...
  4. 1) Afvallozing 2) Het verkopen onder de kostprijs 3) Het verkopen van goederen onder de kostprijs 4) Prijsbederf 5) Verkopen van gebruikte militaire goederen
  5. Aardrijkskunde bijv. het verkopen van gesubsidieerde voedseloverschotten onder de kostprijs op de wereldmarkt
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met dumping:
dumpingsyndroom

Herkomst volgens etymologiebank.nl
dumping

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 88% van de Nederlanders en 93% van de Vlamingen het woord `dumping`.