de drempel

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [ˈdrɛmpəl]
Verbuigingen:  drempel|s (meerv.)

1) verhoging op de vloer onder een deur
Voorbeeld:  `Val niet over de drempel!`

2) <symbool voor een verandering of nieuw begin>
Voorbeeld:  `op de drempel van een nieuwe tijd staan`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
belemmering dorpel

Spreekwoorden en zegswijzen
• over de drempel komen (=aan huis komen)
• de drempel platlopen (=steeds opnieuw bezoeken)
Naar de spreekwoorden

13 definities op Encyclo
  1. Het punt waarop een handeling begint of wijzigt. De drempelinstelling voor het scannen van lijnwerk bepaalt welke pixels zwart worden en welke wit. De drempel voor het US...
  2. Zie dorpel.
  3. Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), dorpel, (ook fig.). ~BEWAARDER, m. (-s), poortier. ~BEWAARSTER, v. (-s), poortierster.
  4. Syn.: natuurlijke drempel Def.: een verondieping over de volle breedte van een (rivier)geul, veroorzaakt door hetzij sedimentatie, hetzij een erosievaste laag.
  5. Def.: keerrand van een sluiskolk of stuwopening. Toelichting: Vormt de aanslag van de deur of klep.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met drempel:
drempelsdrempelvreesdrempelwaarde

Deze woorden eindigen op drempel:
verkeersdrempel

Herkomst volgens etymologiebank.nl
drempel (verhoging in deuropening)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `drempel`.